Barnkonventionssång 19, artikel 40: Göra dumma saker - pdf

Barnkonventionssång 19, artikel 40: Göra dumma saker - pdf (Maria Haellquist)

  • Artnr: 91-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 40 i Barnkonventionen:
"Ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling
har rätt att behandlas rättvist och bra."


Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer