Barnkonventionssång 17, artikel 31, 32: Jag har rätt att leka - mp3

Barnkonventionssång 17, art. 31, 32: Jag har rätt att leka - mp3 (M Haellquist)

  • Artnr: 86-mp3

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 31 och 32 i Barnkonventionen.

Artikel 31
"Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32
Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete
som är skadligt eller hindrar barnets skolgång."


Sången är inspelad i sångversion.
Vill du lyssna på sången, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer