Barnkonventionssång 14, artikel 26, 27: Ta hand om mig - pdf

Barnkonventionssång 14, artikel 26, 27: Ta hand om mig - pdf (M Haellquist)

  • Artnr: 83-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 26 och 27 i Barnkonventionen.

Artikel 26
"Varje barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar."

Artikel 27
"Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten."

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer