Barnkonventionssång 13, artikel 23: Ett bra liv - pdf

Barnkonventionssång 13, artikel 23: Ett bra liv - pdf (Maria Haellquist)

  • Artnr: 82-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 23 i Barnkonventionen:
"Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
och hjälp att delta i samhället på lika villkor."

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer