Barnkonventionssång 11, artikel 19: Barn är oslagbara - pdf

Barnkonventionssång 11, artikel 19: Barn är oslagbara - pdf (M Haellquist)

  • Artnr: 80-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 19 i Barnkonventionen:
"Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård
eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer