Barnkonventionssång 09, artikel 12, 13, 14: Lyssna på mig - mp3

Barnkonventionssång 09, artikel 12, 13, 14: Lyssna på mig - mp3 (M Haellquist)

  • Artnr: 78-mp3

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 12, 13, 14 i Barnkonventionen.

Artikel 12
"Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad."

Artikel 13
"Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter."

Artikel 14
"Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls."

Sången är inspelad i sångversion.
Vill du lyssna på sången, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer