Barnkonventionssång 08, artikel 9, 10, 11: Jag vill ha er båda - pdf

Barnkonventionssång 08, art. 9, 10, 11: Jag vill ha er båda - pdf (M Haellquist)

  • Artnr: 77-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 9, 10 och 11 i Barnkonventionen:
Artikel 9
"Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet."

Artikel 10
"Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt."

Artikel 11
"Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet."

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer