Barnkonventionssång 08, artikel 9, 10, 11: Jag vill ha er båda - mp3

Barnkonventionssång 08, art. 9, 10, 11: Jag vill ha er båda - mp3 (M Haellquist)

  • Artnr: 77-mp3

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 9, 10 och 11 i Barnkonventionen:
Artikel 9
"Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet."

Artikel 10
"Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt."

Artikel 11
"Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet."

Sången är inspelad i sångversion.
Vill du lyssna på sången, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer