Barnkonventionssång 05, artikel 5, 18: Följ mig - mp3

Barnkonventionssång 05, artikel 5, 18: Följ mig - mp3 (Maria Haellquist)

  • Artnr: 74-mp3

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 5 och 18 i Barnkonventionen.

Artikel 5 
"Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran o
ch utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till."

Artikel 18
"Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling."
Staten ska hjälpa föräldrarna.

Sången är inspelad i sångversion.
Vill du lyssna på sången, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer