Barnkonventionssång 05, artikel 5, 18: Följ mig - pdf

Barnkonventionssång 05, artikel 5, 18: Följ mig - pdf (Maria Haellquist)

  • Artnr: 74-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 5 och 18 i Barnkonventionen.

Artikel 5 
"Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran o
ch utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till."

Artikel 18
"Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling."
Staten ska hjälpa föräldrarna.

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer