Barnkonventionssång 04, artikel 4: Du som bestämmer - mp3

Barnkonventionssång 04, artikel 4: Du som bestämmer - mp3 (Maria Haellquist)

  • Artnr: 73-mp3

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 4 i Barnkonventionen:
"Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får 
det som de har rätt till.
När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten
utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man 
samarbeta internationellt."

Sången är inspelad i sångversion.
Vill du lyssna på sången, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer