Barnkonventionssång 04, artikel 4: Du som bestämmer - pdf

Barnkonventionssång 04, artikel 4: Du som bestämmer - pdf (Maria Haellquist)

  • Artnr: 73-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 4 i Barnkonventionen:
"Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får 
det som de har rätt till.
När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten
utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man 
samarbeta internationellt."

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer