Barnkonventionssång 03, artikel 3: Barnets bästa - pdf

Barnkonventionssång 03, artikel 3: Barnets bästa - pdf (Maria Haellquist)

  • Artnr: 72-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 3 i Barnkonventionen:
"Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn."

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer