Barnkonventionssång 02, artikel 2: Alla är lika viktiga - pdf

Barnkonventionssång 02, artikel 2: Alla är lika viktiga - pdf (Maria Haellquist)

  • Artnr: 71-pdf

Beskrivning av artikel

Sången handlar om artikel 2 i Barnkonventionen:
"Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.  Ingen får diskrimineras."

Sången är utskriven med noter, text och ackord för gitarr och piano/keyboard.
Vill du titta på noterna, kan du klicka på länken nedan under "Bifogade filer".

Bifogade filer