Ny Facebooksida!

Ny Facebooksida!

Sångspråka tillsammans! Tips och idéer för förskollärare och lärare.
Att sjunga tillsammans med barn är härligt! Det blir en gemensam aktivitet som fylls med lust och glädje. Gemenskapen utvecklar gruppen, kommunikationen mellan barnen ökar och språket utvecklas. Sångspråkar vi dessutom vidare så utmanar och stärker vi barnens språkutveckling ytterligare. Länk till sidan här.

Vi har arbetat som förskollärare och lärare i många år. Vi har gjort många barnsånger och gett ut läromedel, både våra egna sånger och andras. Nu är en av oss pensionär och vi lägger ut våra sånger på en Youtube-kanal som heter Sång-Godis. Vi hoppas att andra kan använda sig av sångerna. De är gratis att använda.

Genom åren har vi sångspråkat på olika sätt när vi har sjungit med våra barngrupper och vi hoppas att andra kan ha glädje av en del av det vi har gjort. Vi tycker att det är spännande att ta del av hur andra pedagoger arbetar med sånger och språkutveckling och hoppas att få ta del av andras tankar och idéer och sprida sångspråkandet vidare till nya barngrupper.

Maria och Bengt-Åke 

2022-11-07 07:02