Fler nya sånger på YouTube!

Fler nya sånger på YouTube!

Nya sånger på vår YouTube-kanal Sång-Godis:
Gruffalons visa, En häxa på en kvast, Häxresan och Hålla om-vals!

Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal så får du reda på när nya sånger läggs ut.

Besök gärna vår FB-sida!
Sångspråka tillsammans! Tips och idéer för förskollärare och lärare.
Att sjunga tillsammans med barn är härligt! Det blir en gemensam aktivitet som fylls med lust och glädje. Gemenskapen utvecklar gruppen, kommunikationen mellan barnen ökar och språket utvecklas. Sångspråkar vi dessutom vidare så utmanar och stärker vi barnens språkutveckling ytterligare.

2023-02-19 12:11